„Konferencja Jakość w chemii analitycznej 8”

22-24 listopada 2017 r., Mory k./Warszawy

Konferencja poświęcona zostanie problemom zapewnienia jakości wyników w analizie chemicznej w kontekście przygotowywania jednolitego europejskiego systemu metrologicznego.

Tematyka konferencji obejmowała będzie następujące zagadnienia:

 • Metrologia w pomiarach chemicznych
 • Aspekty prawne związane z systemem metrologicznym
 • Rola badań międzylaboratoryjnych
 • Porównania międzylaboratoryjne w Polsce (organizacja i udział)
 • Rola certyfikowanych materiałów odniesienia w pomiarach analitycznych
 • Rola akredytacji w zapewnieniu jakości wyników

Komitet Naukowy Konferencji:
Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. Ewa Bulska

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz
 • Prof. dr hab. Irena Baranowska
 • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
 • Prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski
 • Prof. dr hab. Rajmund Dybczyński
 • Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz
 • Prof. dr hab. Adam Hulanicki
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący:

 • Dr Piotr Bieńkowski 

Członkowie:

 • Andrzej Brzyski
 • inż. Václav Helan
 • Dr Bolesław Jerzak
 • Dr Władysław Kozłowski
 • Krystyna Krzyśko
 • Tadeusz Matras
 • Dr hab. Halina Polkowska-Motrenko
 • Dr Anna Ruszczyńska
 • Teresa Stachurska

Patron Medialny:
Analityka

Informacje ogólne:

Osoby planujące prezentacje (ustne lub plakatowe) proszone są o zgłaszanie wystąpień wraz ze streszczeniem do 30 września 2017 r.
Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa do 31 października 2017 r.
Planuje się, że streszczenia wystąpień prezentowanych na konferencji, jak i streszczenia plakatów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.
W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi:

700 zł + 23% VAT 161 zł = 861 zł bez noclegu.
1000 zł + 23% VAT 230 zł = 1230 zł
 wraz z dwoma noclegami w pokoju 2 osobowym ze śniadaniem
1 200 zł + 23% VAT 276 zł = 1476 zł z dwoma noclegami w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem (w miarę możliwości)
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do Warszawy.

Koszty uczestnictwa zawierają:

opłatę rejestracyjną, materiały konferencyjne, kawę i napoje w trakcie przerw, wyżywienie w trakcie obrad, udział w spotkaniu towarzyskim wieczorem 23 listopada oraz przewóz uczestników z Centrum Warszawy do i z miejsca obrad oraz noclegi w zależności od wybranego wariantu.

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do hotelu we wtorek 21 listopada. Chęć wcześniejszego przyjazdu prosimy wyraźnie zaznaczyć na zgłoszeniu na konferencję. Płatność za ten nocleg doliczymy do opłaty konferencyjnej.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o dokonanie wpłaty na konto:
Wydawnictwo MALAMUT z dopiskiem „konferencja, imię i nazwisko uczestnika”
Bank PEKAO S.A. XV O. w Warszawie
nr 24 1240 2887 1111 0000 3389 0647

Prosimy również o podanie dokładnych danych dla wystawienia faktury VAT (nazwa instytucji, adres, NIP).
Faktury wyślemy zaraz po dokonaniu wpłaty lub będą do odbioru w czasie trwania konferencji.

Miejsce konferencji:
Rest Hotel
ul. Poznańska 33
05-850 Mory, k. Warszawy