drukuj program

Jakość w chemii analitycznej 8
22-24 listopada 2017 r.
Mory k./Warszawy

 

Program:

22.11.2017 r. (środa)

11.3o – 15.oo    rejestracja uczestników

11.oo Zbiórka uczestników na parkingu przy Muzeum Techniki (Pałac Kultury i Nauki). Na parkingu będzie czekać na uczestników autokar z napisem:

„Jakość w chemii analitycznej MORY”.

11.15  odjazd do hotelu

12.oo – 13.oo  zakwaterowanie

13.oo – 14.oo  obiad

14.oo – 14.3o   otwarcie konferencji

14.3o – 15.oo Rajmund S. Dybczyński – Słowo wstępne – Przypomnienie prawdziwego znaczenia niektórych pojęć i definicji

15.oo – 15.3o  Ryszard Dobrowolski, Waldemar Korol, J. Dobrzyńska, R. Olchowski – Kryteria zastosowania wyników badań biegłości do szacowania niepewności pomiarów

15.3o – 16.oo  Katarzyna Szymańska – Działania laboratorium odnoszące się do ryzyk i szans według  znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025

16.oo – 16.3o  przerwa kawowa

16.3o – 17.oo   Iga Zuba, Halina Polkowska-Motrenko − Podstawowa procedura pomiarowa odniesienia RNAA (metoda definitywna) oznaczania chromu w materiałach biologicznych

17.oo – 17.3o   Andrzej Hantz  − Wyposażenie pomiarowe i spójność pomiarowa w laboratorium w świetle wymagań dokumentu ISO/IEC FDIS 17025:2016

17.3o − 17.5o Waldemar Spiewok, Grażyna Stankiewicz, Marta Kubiczek, Michał Kubecki – Organizacja kluczowych etapów procesu produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia w Instytucie Metalurgii Żelaza w świetle normy PN-EN ISO 17034

17.5o – zakończenie I dnia obrad

18.3o    kolacja

23.11. 2017 r. (czwartek)

7.oo –  9.oo    śniadanie

9.oo –  9.3o   Piotr Konieczka − Równoważność procedur analitycznych

9.3o – 10.oo   Zofia Kowalewska, Hanna Laskowska − Problemy sterowania jakością badań – na przykładzie kontroli zawartości ołowiu w benzynie bezołowiowej

10.oo – 10.3o Paweł Fotowicz – Konieczność redefinicji podstawowej jednostki miary masy − kilograma

10.3o – 11.oo  Joanna Dumańska, Anna Pietrzak, Monika Pawlina, Władysław Kozłowski – Nowe pierwotne certyfikowane materiały odniesienia substancji chemicznych o wysokiej czystości

11.oo – 11.3o  przerwa na kawę

11.3o – 12.oo   Katarzyna Wiśniewska – Kompetencje producentów materiałów odniesienia (RMP) − wymagania normy ISO 17034. Akredytacja  RMP

12.oo – 12.3o   Halina Polkowska-Motrenko, Zbigniew Samczyński, Rajmund S. Dybczyński, Ewelina Chajduk, Marta Pyszyńska, Iga Zuba, Bożena Danko, Paweł Kalbarczyk − Wnioski z porównań międzylaboratoryjnych w  celu certyfikacji materiałów odniesienia dla nieorganicznej analizy śladowej: Tkanka Śledzia MODAS-3 Herring Tissue (M-3 HerTis), Tkanka Kormorana MODAS-4 Cormorant Tissue (M-4 CormTis), Tkanka Dorsza MODAS-5 Cod Tissue (M-5 CodTis)

12.3o – 12.5o   Joanna Rudnicka, Bogusław Buszewski − Niekonwencjonalne i chromatograficzne metody detekcji markerów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN za najlepszą pracę doktorską ufundowana przez firmę LGC Standards)

12.5o – 13.1o   Ewa Malejczyk − Materiały odniesienia w pomiarach gęstości cieczy

13.1o – 13.3o   Anetta Hanć, Danuta Barałkiewicz − Rola certyfikowanych materiałów  odniesienia w analizie in-situ próbek stałych metodą LA ICP MS

13.3o – 14.3o   obiad                                                                      

14.3o – 15.oo   Jacek Namieśnik, Małgorzata Rutkowska – Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące się analityką przemysłową. MODAS −  Historia projektu od pomysłu do realizacji.

15.oo – 15.3o  Agnieszka Krata, Ewa Bulska, Emilia Vassileva − Zastosowanie bezpośredniej i specyficznej metody rozcieńczeń izotopowych do oznaczania rtęci i metylortęci w tkankach organizmów morskich

15.3o – 15.5o   Jakub Gawlak − Porównanie wyników badań i identyfikacji substancji chemicznych za pomocą spektrometrii Ramana z laserem 785 i 1064

15.5o – 16.30   Piotr Pasławski – Praktyka metrologiczna w codzienności laboratoryjnej

16.30 – 17.00   przerwa na kawę i sesja plakatowa 

17.oo – 18.oo   omówienie plakatów −  Danuta Barałkiewicz, Ryszard Dobrowolski

18.05                zakończenie II dnia obrad 

20.oo –  1.oo     spotkanie towarzyskie          

24.11. 2017 r. (piątek)

7.oo –  9.3o    śniadanie

9.3o – 10.oo   Danuta Barałkiewicz − Określenie, zapewnienie i wykazanie spójności pomiarowej

10.oo – 10.3o Anna Konopka, Julio Cesar Torres Elguera, Anna Łuciuk, Ewa Bulska – Oznaczanie hormonu wzrostu w osoczu krwi – udział w pilotażowych porównaniach międzylaboratoryjnych instytutów metrologicznych

10.3o – 11.oo   Bolesław Jerzak, Agnieszka Wojda  − Zamienność materiału odniesienia – mniej ważny parametr?

11.oo – 11.3o   przerwa na kawę

11.3o – 12.oo J. Dobrzyńska Jarosław Ostrowski, R. Olchowski, Ryszard Dobrowolski – Walidacja procedur analitycznych oznaczania wybranych pierwiastków  w nawozach mineralnych techniką ICP OES

12.oo – 12.3o  Barbara Wagner, Olga Syta,  Dawid Wigg-Wolf, Aleksander Bursche – Standardy badań archeometrycznych na przykładzie realizacji projektu IMAGMA (Imagines Maiestatis. Barbarian Coins, Elite Identities and the Birth of Europe).

12.3o – 13.oo   dyskusja podsumowująca − Ewa Bulska

13.oo – 13.1o  zakończenie konferencji

13.1o – 13.4o   lunch w postaci kanapek

14.oo                wyjazd autobusu na Dworzec Centralny

Plakaty będą wywieszone przez cały czas trwania konferencji.
Autorzy plakatów proszeni są o dyżurowanie przy nich w czwartek (24 listopada) w godzinach 16.3o–17.oo.

W czasie trwania konferencji zapraszamy również do zapoznania się z ofertą firm:

 • 2theta (Czechy)
 • Perlan Technologies
 • Kendrolab
 • Leco Polska
 • LGC Standards
 • MS Spektrum
 • Polygen
 • Radwag
 • S. Witko
 • Shim-Pol
 • Testchem
 • Tusnovics Instruments
 • Wydawnictwo MALAMUT

Których ekspozycje znajdują się w sali przylegającej do sali obrad.