Jakość w chemii analitycznej 9

20−22 listopada 2019 roku

20.11. 2019 r. (środa)
11.3o – 15.oo rejestracja uczestników
11.oo Zbiórka uczestników na parkingu przy Muzeum Techniki (Pałac Kultury i Nauki). Na parkingu będzie czekać na uczestników autokar z napisem: „Jakość w chemii analitycznej MORY”
11.15 odjazd do hotelu
12.oo – 13.oo zakwaterowanie
13.oo – 14.oo obiad
14.oo – 14.3o otwarcie konferencji Wręczenie nagród Komitetu Chemii Analitycznej PAN: – za najlepszą pracę doktorską nagroda ufundowana przez firmę LGC Standards, – za osiągnięcie naukowe w 2018 roku nagroda ufundowana przez firmę Shim-pol
14.3o – 15.oo Bogusław Buszewski – Prawda i jej znaczenie w nauce i nie tylko…
15.oo – 15.3o Rajmund S. Dybczyński – Rola neutronowej analizy aktywacyjnej (NAA) w zapewnieniu dokładności wyników w nieorganicznej analizie śladowej. Historia i teraźniejszość
15.3o – 16.oo przerwa kawowa
16.oo – 16.2o Justyna Paluch, Marcin Wieczorek, Joanna Kozak – Nowe sposoby realizacji analizy dwuskładnikowej z wykorzystaniem systemów przepływowych Referat przygotowany na podstawie nagrodzonej przez Komitet Chemii Analitycznej PAN pracy doktorskiej
16.2o – 16.4o Justyna Aszyk – Wystąpienie przedstawiciela zespołu nagrodzonego za osiągnięcie naukowe w 2018 roku
16.4o – 17.1o Danuta Barałkiewicz, Izabela Komorowicz, Barbara Markiewicz, Wiktor Lorenc, Dariusz Kruszka, Piotr Kachlicki – Metrologiczne podejście do analizy specjacyjnej próbek żywności metodą sprzężoną HPLC ICP MS
17.1o – 17.4o Joanna Rutkowska – Potwierdzanie ważności wyników działalności laboratoryjnej – wykorzystanie uczestnictwa w programach PT/ILC do monitorowania jakości wyników
17.45 zakończenie I dnia obrad
18.3o kolacja
21.11. 2019 r. (czwartek)
7.oo –  9.oo śniadanie
9.oo – 9.3o Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Julita Malejko, Jakub Gruszka – Analiza nanocząstek metali – jak zapewnić poprawność wyników oznaczeń
9.3o – 10.oo Piotr Konieczka – Prezentowanie wyników badań a jakość pomiarów
10.oo – 10.2o Marta Pakieła – Zapewnienie spójności pomiarowej w świetle wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
10.2o – 10.4o Katarzyna Wiśniewska – Kompetentny producent materiałów odniesienia – wybrane wymagania normy ISO 17034 w zastosowaniu przy produkcji / wytwarzaniu CRM oraz RM
10.4o – 11.oo Paweł Kościelniak, Marcin Wieczorek, Marek Dębosz – Badanie i eliminacja interferencji addytywnych w analizie chemicznej
11.oo – 11.3o przerwa na kawę
11.3o – 12.oo Ewa Bulska − Wybór materiałów odniesienia: wyzwania i możliwości
12.oo – 12.3o Piotr Janko, Ewa Malejczyk, Michał Nawotka – Opracowanie nowych certyfikowanych materiałów odniesienia – wodnych roztworów wzorcowych etanolu. Rezultaty udziału GUM w projekcie EMPIR 16RPT02 ALCOREF
12.3o – 12.5o Ewa Malejczyk, Piotr Janko, Jakub Karasiński, Julio Cesar Torres Elguera – Ocena jednorodności i stabilności w procesie certyfikacji wodnych wzorców etanolowych
12.5o – 13.1o Tadeusz Gorewoda, Marta Wolska, Justyna Kostrzewa, Jacek Anyszkiewicz, Barbara Bolibrzuch – Działania systemowe w zakresie normy PN-EN ISO 17034:2017 prowadzone w Sieci Badawczej  Łukasiewicz – Instytucie Metali Nieżelaznych
13.1o – 13.3o Justyna Kostrzewa, Barbara Bolibrzuch, Tadeusz Gorewoda, Jacek Anyszkiewicz – Certyfikowane materiały odniesienia dla przemysłu metali nieżelaznych wytworzone w ostatnich latach w Sieci Badawczej  Łukasiewicz – Instytucie Metali Nieżelaznych
13.3o – 14.3o obiad
14.3o – 14.5o Andrzej Hantz  − Wzorcowanie mikropipet tłokowych metodą grawimetryczną dla objętości poniżej 1 µL – jak można poprawić dokładność pomiaru?
14.5o – 15.1o Marta Kubiczek, Grażyna  Stankiewicz, Waldemar Spiewok  – Produkcja certyfikowanych materiałów odniesienia rud żelaza w Zakładzie Chemii Analitycznej IMŻ.
15.1o – 15.3o Marta Kubiczek, Grażyna  Stankiewicz,  Waldemar Spiewok  –  Świadectwa certyfikowanych materiałów odniesienia produkcji Zakładu Chemii Analitycznej IMŻ w świetle wymagań normy ISO 17034.
15.3o – 15.5o Marta Kubiczek, Grażyna  Stankiewicz, Waldemar Spiewok – Udział Zakładu Chemii Analitycznej IMŻ w badaniach atestacyjnych dla renomowanych producentów certyfikowanych materiałów odniesienia.
15.5o – 16.2o Piotr Pasławski − Co dają badania biegłości w pobieraniu próbek?
16.20 – 17.00 przerwa na kawę i sesja plakatowa
17.oo – 18.oo omówienie plakatów −  Danuta Barałkiewicz, Ryszard Dobrowolski
18.05 zakończenie II dnia obrad
20.oo – 1.oo spotkanie towarzyskie
22.11. 2019 r. (piątek)
7.oo –  9.oo śniadanie
9.oo –  9.3o Ryszard Dobrowolski, Marzena Dąbrowska, Rafał Olchowski, Joanna Dobrzyńska – Niepewność oznaczenia złota, platyny i palladu w próbkach geologicznych po ich wzbogaceniu na materiałach typu SBA-15 z odwzorowaniem jonowym
9.3o – 9.5o Zofia Kowalewska, Karolina Brzezińska, Paweł Duda, Janusz Zieliński, Janusz Pilarczyk – Analiza pierwiastkowa benzyn – wybrane aspekty metodyczne i jakościowe
9.5o – 10.1o Grzegorz Ochman, Agnieszka Hys – Stanowisko Głównego Urzędu Miar do badań czujników optycznych zapylenia powietrza
10.1o – 10.4o Tomasz Wontorski – Jak się zaprzyjaźnić z normą 17025
10.4o – 11.oo Tadeusz Bulski – Metoda Monte Carlo jako atrakcyjna alternatywa szacowania niepewności
11.oo – 11.3o przerwa na kawę
11.3o – 11.5o Marcin Wieczorek, Marek Dębosz. Karolina Starzec, Paweł Knihnicki, Jolanta Kochana, Paweł Kościelniak – Nowatorskie zastosowanie kalibracyjnej metody dodatków wzorca
11.5o – 12.1o Dominika Jama, Barbara Szarek, Karolina Lorek, Alina Kitlińska, Karolina Skalik, Grzegorz Zadora – Matryca – determinant procesu walidacji na przykładzie oznaczania hemoglobiny tlenkowęglowej (COHb) we krwi metodą HS GC FID
12.1o – 12.3o Paweł Nowak, Paweł Kościelniak – Nowy model kompleksowej oceny metody analitycznej oparty na koncepcji mieszania barw RGB
12.3o – 12.5o Agnieszka Wojda – Historia rozwoju materiałów odniesienia
12.5o – 13.1o dyskusja podsumowująca − Ewa Bulska
13.1o – 13.2o zakończenie konferencji
13.2o – 13.4o lunch w postaci kanapek
14.oo wyjazd autobusu na Dworzec Centralny

drukuj program Jakość w chemii analitycznej 9